Recidívny palimpsest

Multiplace Brno 2012 - Konference
Tuesday, 3 April 2012 · by admin

Mezinárodní konference Multiplace Network Brno 2012 (11. - 13. 4.) věnovaná dějinám mediálního umění, doprovodný program k výstavě Remake - Rethinking Media Arts in C(K)ollaborative Environments

—————————————————
11. 4. 2012, 14 - 18 hod, Dům pánů z Kunštátu, konference
—————————————————
Dušan Barok (SK) - Kolaborativní výzkum Monoskop
Ianina Prudenko (UA) - Mediální umění na Ukraině
Bartosz Łukasiewicz (PL) - Vztah dvou uměleckých jmen Swidzinski a Drozdz.
Johana Švarcová (CZ) - Černý film

20 hod, Kabinet Můz, koncerty
————————–
Jamka (SK/UK)
Piernikowski/Etamski (PL)
Stroon (SK)

—————————————————
12. 4. 2012, 14 - 18 hod, Dům pánů z Kunštátu, konference
—————————————————

Darko Fritz (HR) - Počítačem generované dílo Vladimíra Bonačiće
Mircea Dan Duta (RO) - Zapomenuté premiéry v dějinách rumunské kinematografie
Juraj Ďuriš, Miroslav Tóth (SK) - Slovenská elektroakustická hudba
Michal Murin (SK) - Recidívny palimpsest - O primárnej nevyhnutnosti permanentného sprítomňovania dematerializovanej pominutej skutočnosti.

20 hod, Kabinet Můz, koncerty
————————–
Mika Vainio (FIN)
Urbanfailure (SK)
Ventolin (CZ)
Bumbum Satori DJs (CZ)
Michal Murin: Anotacia
Multiplace, Brno, 12.4.2012


Každá generácia tvorcov sa vyrovnáva s predchádzajúcimi generáciami - vždy
inak. Časom však priekopníci starnú a to uputáva ob-generáciu. Takým
spôsobom sa história vracia spätne do obehu, sprítomňuje sa a konfrontujú
sa slepé uličky a progresívne vízie a anticipácie. Niekedy je našou úlohou
na starých pôjdoch nájsť podstatu života prvolezcov. Čítať ich ideí v novom
"doučenom" kontexte. Informácie sa stávajú dostupnejšie a avantgardné a
progresívne myslenie sa stáva mainsteamom. Zakaždým sa však vraciame k
svojej mladosti a poučený časom konzistentne ponúkneme novej hľadajúcej
generácii svoje spomienky a záľuby. Nehmotné ídeí a fakty, ale aj umenie je
odkázané na neustále prepisovanie, sprítomňovanie, prehodnocovanie,
citovanie a rekontextualizovanie. Jeden africký kmeň považuje človeka za
mŕtveho až keď si nik z kmeňa nespomenie na príbeh o ňom,
nespomenie si na jeho meno. Zvyčajne sa to stáva v 5 generácii po jeho
úmrtí. Je ťažké sľúbiť autorom, že sa o nich bude písať aj v 5 generácií,
ale my sa musíme zakaždým o to pokúsiť. Ako povedal John Cage, kým
neurobíme niečo pre našich učiteľov nemáme nič robiť pre seba. Aj preto
vzniká séria kníh o diele Milana Adamčiaka, ktoré fragmentárne
uvediem na Remake.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár