PROFIL 3/2013

Profil 3/2013

Aktivistické a politické umenie na Slovensku posledných dekád

(zostavovateľ aktuálneho čísla Michal Murin)

Rozhovor s Radovanom Čerevkom: http://www.hentak.sk/pdf/cerevka.pdf

Projekt PRIMÁRNY ZDROJ (editor Michal Murin): http://www.profilart.sk/public/profil/2013-03/profil_13_03_a.pdf

http://www.profilart.sk/wp-content/uploads/2014/01/2_Primarne_zdroje_34-79-Profil-3_-2013_TLAC-OUT.pdf

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár