Nulté roky

Nulté roky, Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011
Kurátori výstavy:
Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová


Dom umenia – Nám. SNP 12, Bratislava
vernisáž vo štvrtok 8. decembra 2011 o 18.00 hod.

Cieľom výstavy je cez samostatné sondy – sekcie formulovať charakteristiky umenia daného obdobia, teda nie komplexne spracovať toto dianie. Ide o pokus zachytiť a upozorniť na určité diela a stratégie umelcov cez ich postavenie na mape, ktorý z odstupu času môže byť relatívnym. Výstava priznáva subjektívne prístupy a je zámerným opakom celoplošného mapovania obdobia. Nekonzervuje stav umenia, snaží sa inšpirovať ku kritickej reflexii výstavy a umenia tohto obdobia. Predchádzajúca, žilinská výstava bola skrátenou verziou pôvodných výberov kurátorov, ovplyvnených priestorovými možnosťami Považskej galérie umenia. Bratislavský variant Nultých rokov v Dome umenia prináša širšie zastúpenie umelcov, čo dokumentuje aj katalóg výstavy. Decembrová vernisáž bude zároveň miestom prezentácie tohto katalógu a 9.12.2011 nasleduje odborná konferencia k umeniu sledovaného obdobia.

Projekt Nulté roky reflektuje podoby umenia dekády, ktoré na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové médiá i témy, charakterizuje otvorenejší model fungovania umeleckej produkcie. Tzv. „nulté roky“ priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia, čo sa odráža v typológii sekcií. Výstava prezentuje diela 69 autorov a autoriek v nad-generačnom zábere a sprevádza ju dokumentácia dobovej kritiky (edície periodík Profil, Dart, Flash Art Czech and Slovak edition, Vlna a Jazdec vydaných v nultých rokoch) a paralelná videosekcia.

Na realizácii výstavy Nulté roky, ako aj na príprave konferencie sa podieľa Slovenská sekcia Medzinárodnej asociácie kritikov umenia AICA so sídlom v Paríži (kurátori výstavy sú jej členmi).

Výstava Nulté roky bude prezentovaná pod názvom ZERO YEARS v priestoroch Centra moderného a súčasného umenia MODEM v Debrecéne v Maďarsku (24.3. – 24.6.2012).


Výstava sa koná pod záštitou starostky Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Tatiany Rosovej.


Účastníci konferencie 9. decembra 2011:
Katarína Rusnáková, Alena Vrbanová, Vladimír Beskid, Aurel Hrabušický,
Pavlína Morganová (CZ),
Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová,


Organizátori:
Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj)
a Dom umenia – Národné osvetové centrum
a v spolupráci:
Mestská galéria Rimavská Sobota
Galéria SPACE, Bratislava
Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Staré Mesto)
Slovenská sekcia AICA


Kooperujúce subjekty:
FAICA, Galéria kritikov Slovenskej sekcie AICA
Centrum vizuálneho umenia Bratislava (Mestská časť Bratislava – Staré Mesto)


Výstavu podporili:
Ministerstvo kultúry SR


Mediálni partneri:
Jazdec
Flash Art, Czech & Slovak Edition


Zúčastnení autori:
Adam Szentpétery
Anabela Žigová
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová
Anna Daučíková
Anton Čierny
Binderfresh (Viktor Frešo & Erik Binder)
Boris Németh
Boris Sirka
Daniel Fischer
Dorota Sadovská
Dušan Zahoranský
Emöke Vargová
Erik Binder
Erik Šille
Eva Filová
Eva Moflárová
Gabriela Binderová
Igor Ondruš
Ilona Németh
Ivan Csudai
Ján Triaška
Ján Vasilko
Jarmila Sabová-Džuppová
Jaroslav Kyša
Július Koller a Květa Fulierová
Juraj Bartusz
Juraj Kollár
Juraj Puchovský
Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ)
Květa Fulierová
Ladislav Čarný
Ľuba Sajkalová
Lucia Dovičáková
Lucia Nimcová
Marek Kvetan
Mario Chromý a Mark Ther
Marko Blažo
Martin Kollár
Martin Sedlák
Matúš Lányi
Michal Murin
Mikuláš Podprocký
Milan Mikula
Mira Gáberová
Miroslav Nicz
Monogramista T•D
Otis Laubert
Pavlína Fichta Čierna
Peter Bartoš
Peter Janáčik
Peter Kalmus
Peter Rónai
Radovan Čerevka
Rastislav Podoba
Richard Fajnor
Roman Galovský
Roman Ondák
Rudolf Sikora
Stano Filko
Stano Masár
Svätopluk Mikyta
Štefan Balázs
Veronika Rónaiová
Veronika Šramatyová
Viktor Frešo
Vladimír Popovič
Vlasta Žáková
XYZ (Milan Tittel a Juraj Gavula)
Zuzana Flimelová


Michal Murin: Múzeum súčasného umenia v signatúre, 3D animácia a objekt, 2003Komentáre


Pridať komentár