Mlčte o mne 4 roky a 33 mesiacov

Dielo z roku 2006 vystavené na výstave:Na houby / for John Cage
Výstava, doprovodné aktivity, festival Pohyb-Zvuk-Prostor 2012
5.9. - 13.10. 2012

Kurátor Martin Klimeš

Projekt Na houby / for John Cage se uskutečňuje jako součást festivalu Bezručova Opava

John Cage (*5. září 1912, Los Angeles – †12. srpna 1992, New York) patří mezi nejinspirativnější umělecké osobnosti 20. století. Ovlivnil soudobou hudbu i vizuální tvorbu, radikálně proměnil přemýšlení o umění, o jeho smyslu a tvaru. Cageovy požadavky mezioborovosti a multimediálnosti, důrazu na náhodu, nezáměrnost a přirozený průběh událostí, objevování nových možností, hledání tam, kde se nachází zdánlivý okraj podstatného, jsou přirozenou součástí aktuálního umění již několik desetiletí.
Komponovaná aktivita Na houby / for John Cage si klade za cíl představit a přiblížit veřejnosti tvůrčí odkaz této velké osobnosti, aniž by si autoři projektu dělali nárok na úplnost a jediný jeho výklad.

V celém projektu bude na několika místech připomenut i morfologicky a významově vrstevnatý svět hub, o který se John Cage intenzivně zajímal. Pro zajímavost – John Cage se v roce 1964 při své návštěvě Československa stal členem České mykologické společnosti a Cageova členská legitimace posvěcena Marcelem Duchampem se stala cenným uměleckým artefaktem.V ý s t a v a
Samotná výstava nechce jen připomenout sté výročí narození a dvacetileté výročí úmrtí Johna Cage, ale především má ukázet, jak jeho myšlenkový a tvůrčí odkaz je živý, jak stále ovlivňuje přítomnost. Na osm desítek autorů z Česka, ale i Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Kanady a Spojených států amerických představí reflexi díla a myšlenek Johna Cage, zajímavé a důležité analogie nebo způsoby jakým se inspirace dílem tohoto autora proměňuje a kam dnes směřuje.
Výstava představuje autory různých generací, od čerstvých absolventů vysokých výtvarných škol po ty dílem i věkem zasloužilé, autory známé, vyskytující se na důležitých přehlídkách současného umění, ale i autory veřejnosti málo známé či zcela neznámé a oficiálně neškolené.
Návštěvník výstavy je konfrontován s díly méně spektakulárními, než by třeba mohl očekávat, často nenápadně stojícími na pomezí objektu a zvuku, obrazu a textu, fotografie a akce, poezie a architektury, vizuálního umění a gesta či prostoru a myšlenky, náhody a řádu, svobody a záměru, s díly, které ukazují jiné cesty a jiné pohledy, s uměním, které se nezřídka zabývá samotnou matérií zvuku nebo barvy, obsahy a podobami prázdna, světla a času, s uměním, které hledá nové postoje k přítomnosti nebo třeba i směřuje rovnou do budoucnosti. Některá díla byla vytvořena speciálně pro výstavu, na počest Johna Cage nebo jako aktuální reflexe jeho některých děl, pojmů a myšlenek. Jiná byla vytvořena nezávisle na výstavě, na Cageově výročí, v poslední době či naopak už před několika desítkami let, aniž by se nutně muselo odehrávat vědomé navazování dialogu autora s odkazem Johna Cage.
Výstava probíhá na několika místech v Opavě. Je příznačné, že žádné z nich není standardním galerijním prostorem, každé působí svými významy jiných bývalých účelů a vyzařuje jinou atmosféru. Prostor Gottfrei, bývalá dílna, kde nyní pravidelně probíhají koncerty experimentální hudby, bývalý Divadelní klub, který po několik posledních let byl skladištěm nepotřebného nábytku, Galerie Cella v názvu sice výstavní funkci nesoucí, ale v minulosti sloužící církvi a později se uplatňující jako antikvariát, keramická dílna apod. nebo venkovní Hovorny, bývalé telefonní automaty na fasádě hlavní pošty. Místa pro někoho třeba méně důstojná, ale nepopiratelně mající svou zvláštnost a výjimečnost, které mohou vnímání exponátů dodávat přiměřený kontext.

Vystavující autoři:
Milan Adamčiak /SK/, Karel Adamus /CZ/, Zbyněk Baladrán /CZ/, Martin Blažíček /CZ/, David Böhm /CZ/, Bruno & Emil /CZ/, David Cajthaml /CZ/, Filip Cenek /CZ/, Michael Delia /US/, Jan Dufek /CZ/, Jennifer de Felice /US/CZ/, Luboš Fidler /CZ/, Ludomir Franczak /PL/, Jiří Franta /CZ/, Peter Graham /CZ/, Sandor Györffy /HU/, Tomáš Haleš /AT, CZ/, Vladimír Havlík /CZ/, Vanesa Hardi /SK, SRB/, Franz Hautzinger /A/, Piere Hébert /CA/, Annegret Heinl /DE/, HEyeRMEarS /SK/, Tomáš Hlavenka /CZ/, Pavel Holouš /CZ/, Dalibor Chatrný /CZ/, Dušan Chládek /CZ/, Dušan Chládek ml. /AT/, Marek Choloniewski /PL/, Svetozár Ilavský /SK/, Tomáš Javůrek /CZ/, Pavlína Jindrová /CZ/, Ray Kass /US/, Michal Kindernay /CZ/, Martin Klimeš /CZ/, Jiří Hynek Kocman /CZ/, Martin Kolář /CZ/, Pavel Korbička /CZ/, Inge Kosková /CZ/, Vlastimil Krčmář /CZ/, Jan Krtička /CZ/, Stanislav Křížek /CZ/, Markéta Kubačáková /CZ/, Markéta Lisá /CZ/, Aleš Lamr /CZ/, Blanka Lamrová /CZ/, Milan Lasota /CZ/, Jiří Martuška /CZ/, Milan Maur /CZ/, Veronika Mayer /AT/, Monogramista T.D. /SK/, Oldřich Morys /CZ/, Michal Murin /SK/, Jaromír Novotný /CZ/, Eduard Ovčáček /CZ/, Ivan Palacký /CZ/, Marian Palla /CZ/, Ben Patterson /US, DE/, Tomáš Pospěch /CZ/, Arnold Reinthaler /AT/, Jiří Rouš /CZ/, Jan Ságl /CZ/, Zorka Ságlová /CZ/, Tomáš Skalík /CZ/, Jan Steklík /CZ/, Strotter Inst. /H/, Lukasz Szalankiewicz /PL/, Jan Šerých /CZ/, Jiří Šigut /CZ/, David Šmitmajer /CZ/, Barbora Trnková /CZ/, Dušan Urbaník /CZ/, Jiří Valoch /CZ/, Tomáš Vaněk /CZ/, Lucie Vítková /CZ/, Miloš Vojtěchovský /CZ/, Michael Vorfeld /DE/, Eva Výborná /CZ/, Martin Zet /CZ/, Ladislav Železný /CZ/
Komentáre


Pridať komentár