MIKROSKOP 13

Autorská prezentácia, 26.11.2010
Michal Murin (1963) vchádza do prostredia slovenského umenia ako autodidakt v 80. rokoch, experimentuje s formami a vytvára vlastné štruktúry prezentácie. Jeho tvorba má často konceptuálny charakter, nehovorí statickým „výtvarníckym“ jazykom, ale vyjadruje sa prostredníctvom performancií, akcií, inštalácií s veľkým záujmom o akustický a pohybový prejav, multimédiá a interaktivitu.
Profesionálne vzdelanie absolvoval už ako aktívny člen našej umeleckej scény na FaVU v Brne a na VŠVU v Bratislave (2003, doktorantúra). Okrem individuálnych a skupinových performancií je spoluzakladateľom a autorom mnohých komplexných projektov. Nepôsobí iba v oblasti umeleckej tvorby, ale je i publicistom, teoretikom a propagátorom experimentálneho umenia a nových médií. Významné je jeho pôsobenie na Fakulte výtvarných umení Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde vedie ateliér Digitálne médiá (http://idm.aku.sk).

Viac: http://13m3.sk/mikroskop2010_murin.htmlKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár