Mapy

MAPY / MAPS I.
Známe a neznáme / Known and unknown
Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác
30.6. – 28.8.2011

MAPY / MAPS II.
Neznáme oblasti / Unknown Areas
Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Kabinet umenia 20. storočia+
http://www.sng.sk/en/uvod/vystavy/minule/2011/mapy-ii-nezname-oblasti


14.7. –3.9.2011
Medzinárodný výstavný projekt MAPY / MAPS (Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011) prezentuje známe aj doteraz nevystavené diela autorov tvoriacich v 60. a 70. rokoch v oblasti konceptuálneho umenia a land-artu, v 80. rokoch aj v maľbe a fotografii, reflektuje neo-konceptuálne tendencie objektu a inštalácie v 90. rokoch 20. storočia. Výberovo predstavuje aj mladú generáciu autorov, ktorí mapu a princíp mapovania, sietí, ciest, myslenia a výskumu pomocou mapy často využívajú ako metaforu samotnej tvorby diela. Mapy sa stali v umení uplynulých päťdesiatich rokov dôležitým nositeľom kultúrnych významov ako médium utopických vízií, mentálnych archeológií, futurologických projektov či projekcií teritoriálnych alebo politických frustrácií. Výstava ukazuje, že mapy v súčasnom umení účinkujú aj ako odraz diskurzu o geopolitickom priestore strednej Európy. V umeleckohistorickej sonde výstava sleduje na „mape“ diel viac ako päťdesiatich autorov vzťah umelcov ku každodennej realite, počnúc prelínaním umenia a života v neoavantgardných tendenciách 60. rokov až po mrazivo priamočiaru manifestáciu života v umení umožnenú novými médiami. Mapuje kartografické interpretácie na slovenskej výtvarnej scéne v konfrontácii s vybranými dielami kľúčových autorov z ostatných krajín V4: Česka, Poľska a Maďarska.
Výstava je zostavená chronologicky, a zároveň tematicky. Na predstavených dielach možno sledovať uvažovanie umelcov o hraniciach, obmedzeniach, spôsoboch ich virtuálneho slobodného prekračovania či redefinovania, zmenách mierky či pozícií štátov a kontinentov. Autori a autorky v mapách zaznamenávajú svoje zážitky z fyzickej prítomnosti v krajine a orientácie v mestskom či prírodnom teréne. Umelecké mapy sú však aj nástrojom subjektívnych mentálnych kartografií. Metaforická podstata mapy poskytuje nekonečné možnosti vyjadrovania v tvorivých systémoch individuálnych mytológií, hľadanie stratených rajov objavovanie bájnych a zakladanie nových krajín, či snívanie o vesmíre. Každý s autorov vyznačuje svojím zápisom predovšetkým vlastné súradnice.
Sprievodný katalóg je koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich kritické čítanie.
Komentáre

avatar

Michal Murin: Galéria mesta Bratislavy: http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/238

Nov 03 2011, 19:04

Pridať komentár