Inter - view II., Nitra

http://nitrianskagaleria.sk/wp-content/uploads/2011/11/Inter_view2_PR_EN.pdf

http://nitrianskagaleria.sk/wp-content/uploads/2011/11/Inter_view2_TS_SK.pdf

Vystavené dielo:

http://nitrianskagaleria.sk/virtualna-galeria/murin-michal-podpis-michala-murina-mojho-otca/

Názov projektu: INTER-VIEW II.
Termín výstavy: 1.12. 2011 – 27. 2. 2012
Miesto konania výstavy: Nitrianska galéria, Nitra
Kurátorka: Barbora Geržová

Zámery a ciele projektu:

Výstava INTER-VIEW II. je pokračovaním výstavného projektu INTER-VIEW I., ktorý prezentoval tvorbu dvadsiatich súčasných slovenských a českých autoriek – žien strednej a mladšej generácie, ktoré reflektovali aktuálne témy, ako sú telo, telesnosť, identita, vzťahy, rodina, tehotenstvo, deti, pamäť rodiny, teda témy, ktoré sa objavujú aj v kontexte feminizmu. Zámerom výstavy nebolo opierať sa o feminizmus ako o jediné možné východisko, ale ani sa voči nemu negatívne vymedzovať. Išlo o pokus pozrieť sa na tento problém komplexnejšie, nielen prostredníctvom vystavených diel a ich interpretácie, ale aj cez výpovede autoriek o ich tvorbe a jej možnom vzťahu k feminizmu.
Druhá časť výstavného projektu INTER-VIEW II. bude zameraná na tvorbu súčasných slovenských a českých autorov – mužov, ktorí reflektujú podobné aktuálne témy, akými sú telo, telesnosť, sexualita, deti, rodina, vzťahy, pamäť, ale napríklad aj koncept mužskosti, alebo zobrazenie ženy cez rodovo citlivú optiku mužov. Rod (Gender) je pojem, ktorý si feministická teória pre svoje potreby neosvojila v zmysle pohlavia, ktoré je biologicky dané a označuje biologické a anatomické rozdiely medzi ženami a mužmi, ale používa gender v zmysle rodu, ktorý je kultúrne a sociálne konštruovaný. Gender sa v kontexte feminizmu odklonil od staršieho modelu kolektívne zdieľanej ženskej skúsenosti a nahradil ho kritický model skúmania vzťahov medzi mužmi a ženami. V súčasnosti sa čoraz viac začína používa pojem rodové (gendrové) umenie, pod ktorý sa dá zahrnúť rovnako tvorba mužov aj žien, ktorí reflektujú rodové otázky . Zavedením tohto pojmu sa stiera potenciálna nadradenosť jedného alebo druhého pohlavia, a preto je to pojem, ktorý je aj v kontexte umenia vhodný na označenie tvorby ako žien tak mužov.


Michal Murin: Rachel Rosenbach - Jeden druhému dvojča - Sám sebe dvojčaťom, 2011

Michal Murin: Signatúra otca z r. 1971, moja signatúra z r. 1985 a z r. 1999, printKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár