Dimenze teatrality

Dimenze teatrality
28. 11. 2012 ------- 23. 1. 2013
Galérie Emila Fialy, Ústí nad Labem
http://www.gef.cz/
http://www.artalk.cz/2012/11/18/tz-dimenze-teatrality/

Dimenze teatrality

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Vystavující umělci: Barbara Steppe (DE), Concert (DE), Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil (CZ), Michal Murin (SK), Jiří Surůvka (CZ), Klaus Richter (DE)

Kurátorka: Vendula Fremlová

Termín konání výstavy: 29. 11. 2012 – 23. 1. 2013.

Galerie bude uzavřena od 23. 12. 2012 do 1. 1. 2013.

I přesto, že je divadelní rozměr integrální a přirozenou součástí aktuální umělecké tvorby, je reflexe teatrality a teatralizace stále jaksi stranou. Jedním z možných vysvětlení tohoto odstupu může být fakt, že slova „teatralita“, „teatrální“, „teatralizované“ (natož pak česká varianta termínu divadelnost, divadelní atd.) bývají v uměleckém diskurzu vnímána s určitým despektem a často přinášejí negativní konotace. Bývají totiž považována za synonyma přebujelosti, zbytnění, nadbytečné narativnosti, deskripce, která jsou v době převažujícího (neo)konceptuálního uvažování vnímána jako zátěž.

I z těchto důvodů se mezinárodní výstava „Dimenze teatrality“ pokouší nahlédnout velice pružnou, pohyblivou a oboustranně prostupnou hranici mezi performance a divadlem, v obecnějším smyslu slova mezi vizuálním uměním a divadlem, a to prostřednictvím konceptu teatrality, jenž si vypůjčuje z aktuální (především německé) teatrologie. Zde je teatralita vnímána v užším pojetí jako specifická umělecká forma, v širším jako komunikační modus. Vybraní umělci a umělecká díla prezentují obě zmiňovaná pojetí. Vidíme jednak tendování k ryze divadelním formám, které jsou často dány využitím divadelního jeviště. Tím je stanoven i relativně „klasický“ způsob vnímání diváka (Barbara Steppe, Michal Murin, Jiří Surůvka), který je však problematizován vlastní prezentací díla v galerijním prostoru. Dále se zde objevují významové rámce, které s pojmem „divadlo“ (divadlo jako estetická forma) jednoznačně souvisejí, jako například „kabaret“ (Jiří Surůvka), „klaun“, „maska“ (Klaus Richter), rekvizity (Michal Murin, Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Jiří Surůvka) …. Širší pojetí teatrality jako ostentativního jednání se silným komunikativním potenciálem bychom mohli apriori vztáhnout na všechny performance nebo akční umění obecně, tedy i na všechna prezentovaná díla. Zde se přístup jakoby obrací – to, co nese znaky teatrality, je primárně situováno mimo divadlo. Teatralita je objevována ve veřejném prostoru, respektive prostřednictvím teatralizovaného jednání a chování je objevován a odhalován charakter veřejného prostoru (Concert, Klaus Richter), včetně prostoru mediálního (Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Depresivní děti touží po penězích). Právě schopnost uměleckých děl odhalovat konfrontací s teatralitou a teatralizovaným jednáním běžný život, společnost, veřejný i mediální prostor včetně všech jeho omezení, posunuje vyznění děl od hříčky či vtipu k mnohem závažnějším obsahům. Přidává jim tak na závažnosti a přitom jim neubírá nic z jejich působivosti, vtipnosti a zábavnosti.

V rámci vernisáže výstavy dne 28. 11. 2012 proběhne performance Josefa Daňka.

V rámci výstavy bude realizována hra Barbary Steppe TAG 24, jejíž veřejná prezentace se uskuteční v Činoherním studiu v Ústí nad Labem dne 4. 12. 2012.

Součástí výstavy je též projekt Reliquiarum uměleckého uskupení Depresivní děti touží po penězích (CZ), který bude prezentován v Galerii Emila Filly dne 11. 12. 2012.

Výstava Dimenze teatrality včetně katalogu k výstavě je pořádána za finanční podpory Česko–německého fondu budoucnosti, Ústeckého kraje, Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


Michal Murin: Tanec hyochondra, 1991, video, rekvizitová postinštalácia

Citácia: ARTALK http://www.artalk.cz/2012/11/18/tz-dimenze-teatrality/




Komentáre


Pridať komentár