Ars Electronica (Monogatari)

Druhy ročník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie v Nitrianskej galérii v Nitre.

3. 10. 2012 o 18.00 hod.
Michal Murin: Ars Electronica /Monogatari/

Michal Murin (1963) patrí už dve desaťročia k neúnavným propagátorom, organizátorom, teoretikom ale aj autorom počítačového a digitálneho umenia. Festival ARS ELECTRONICA (www.aec.at) sleduje od roku 1984 a už v roku 1987 zaslal na tento festival v rakúskom Linzi svoj interaktívny a performatívny počítačový projekt "01". Od roku 1992 každoročne prinášal recenzie a reportáže z festivalu v časopise PROFIL, čo vyvrcholilo v monotematickom čísle časopisu PROFIL 4/2000 venovaného novým médiám. Spolu s Jozefom Juhászom zaslali na festival projekt "Household Internetional" (2000). Vplyv festivalu sa podpísal aj na koncepcii jeho pedagogického pôsobenia v ateliéri Digitálne médiá, ktorý vedie od roku 2005 na Fakulte výtvarných umení v Banskej Bystrici a v ateliéri Nové média na Fakulte umení v Košiciach. Vydal a spolu s Jozefom Cseresom zostavil antológiu Od analógového k digitálenmu ... Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálno veku (2010). V tomto roku zostavil monotematické číslo časopisu Profil 3/2012 venované digitálnemu umeniu po roku 2000 na Slovensku. Rozhovor s autorom k dispozícii na linku:
http://www.34.sk/text.php?text=3-230
http://www.34.sk/text.php?text=3-231 (English)

http://monoskop.org/Talks/Michal_Murin/sk
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár