Archív III. NOTY - notácie a graf. part.

Murin, Michal (ed.): Milan Adamčiak - Archív III (NOTY), notácie a grafické partitúry, Dive buki, Košice, 2012 - 2013
______________________________________________________________________


Prvú časť publikácie Milan Adamčiak – Archív III – NOTY – notácie a grafické partitúry (editor Michal Murin, vydalo Dive Buki, 2013) tvorí text Michala Murina o grafických partitúrach z hľadiska intermediálnych presahov medzi hudbou a výtvarným umením.
Druhou časťou publikácie je otvorený rozhovor medzi Murinom a Adamčiakom o hudobných projektoch, grafických partitúrach, Adamčiakovej muzikologickej, pedagogickej a publikačnej praxi na poli súčasnej hudby.
Tretiu časť tvorí viac ako 250 reprodukcií grafických partitúr Milana Adamčiaka typologicky usporiadaných do 24 sekcií opatrených autentickým Adamčiakovým komentárom.

Základný názov radu štyroch Murinových publikácií je: Milan Adamčiak: Archív I – IV.
Prvý diel EXPO priniesol experimentálnu poéziu vizuálneho charakteru, druhý diel KOPO prinesie konkrétnu poéziu (zatiaľ nevyšiel), tretí diel NOTY prináša notácie a grafické partitúry a štvrtý diel AKTY predstaví Adamčiakove akcie, performancie, výstavy, koncerty, zvukové objekty a inštalácie.

Michal Murín pripravuje tieto publikácie ako knižné pokračovanie zverejňovania a prezentovania diela Milana Adamčiaka, ktoré je súčasťou jeho rozsiahleho projektu oscilujúceho medzi realitou a umeleckou praxou.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár