Archív III, Noty

Prezentácia knihy .... v SNG

Streda 18. 9. 2013, 18.00h

Prezentácia novej monografickej knihy o tvorbe Milana Adamčiaka, Archív III – NOTY, notácie a grafické partitúry

Zostavovateľ: Michal Murin.
Vydavateľ: Dive Buki, Košice. 2013.

Súčasťou publikácie je CD nahrávka partitúr Milana Adamčiaka v podaní súboru
Mi 65 Daniela Mateja.

Knihu a CD predstavia Michal Murin a Daniel Matej za účasti Milana Adamčiaka.
SNG Esterházyho palác, átrium, kníhkupectvo Exlibris v SNG, Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava


Slovenská národná galéria v Bratislave uviedla v roku 2008 v premiére dokumentárny film Muzikológ a tvorca o živote a tvorbe Milana Adamčiaka (réžia Arnold Kojnok 2008). V rámci koncertného cyklu Hudba dneška v SNG, ktorý má v programovej dramaturgii galérie druhý rok pevné miesto, zaznela už nejedna z Adamčiakových partitúr v interpretácii hudobných zoskupení VENI ensemble, VENI academy či stud.END.doc Daniela Mateja.
Tento krát chceme upriamiť pozornosť na sériu kníh, ktorou Michal Murin a vydavateľstvo Dive Buki postupne sprístupňujú rozsiahlu a rozmanitú tvorbu intermediálneho autora.

Prvú časť publikácie Milan Adamčiak – Archív III – NOTY – notácie a grafické partitúry (editor Michal Murin, vydalo Dive Buki 2013) tvorí text Michala Murina o grafických partitúrach z hľadiska intermediálnych presahov medzi hudbou a výtvarným umením.
Druhou časťou publikácie je otvorený rozhovor medzi Murinom a Adamčiakom o hudobných projektoch, grafických partitúrach, Adamčiakovej muzikologickej, pedagogickej a publikačnej praxi na poli súčasnej hudby.
Tretiu časť tvorí viac ako 250 reprodukcií grafických partitúr Milana Adamčiaka typologicky usporiadaných do 24 sekcií opatrených autentickým Adamčiakovým komentárom.

Základný názov radu štyroch publikácií je: Milan Adamčiak – Archív I – IV.
Prvý diel EXPO priniesol experimentálnu poéziu vizuálneho charakteru, druhý diel KOPO prinesie konkrétnu poéziu (zatiaľ nevyšiel), tretí diel NOTY prináša notácie a grafické partitúry a štvrtý diel AKTY predstaví Adamčiakove akcie, performancie, výstavy, koncerty, zvukové objekty a inštalácie.

Michal Murin pripravuje tieto publikácie ako knižné pokračovanie zverejňovania a prezentovania diela Milana Adamčiaka, ktoré je súčasťou jeho rozsiahleho projektu oscilujúceho medzi realitou a umeleckou praxou. V súčasnosti je tento projekt vystavený na Prague Biennale 6 (Praha 6. 6. – 15. 9. 2013).


(c) foto, Gabriela ŽigováKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár