Akčné umenie 1965 - 1989

Umenie akcie v Esterházyho paláci SNG (31.5.2001, 0:00)
Až do 19. augusta je v Esterházyho paláci SNG inštalovaná výstava Umenie akcie 1965-1989, ktorá v koncepcii Zory Rusinovej a Radoslava Matuštíka predstavuje tvorbu vyše tridsiatky slovenských osobností a prináša tak prvýkrát súhrnný pohľad na vývoj tohto druhu umeleckej činnosti.

V akčnom umení nie je prioritné vytvorenie výtvarného diela v bežnom, tradične zaužívanom zmysle slova, ale rozhodujúcim je proces, priebeh deja, s čím neodmysliteľne súvisí špecifická forma kontaktu a vzťahu tvorcu a diváka. Preto je pre akčné umenie typickým miestom deja exteriér každodenného života, príroda, ulica, kde umelec počíta aj s aktívnym podielom diváka a rovnako tak s prvkom náhody a improvizácie. Typickou črtou akčného umenia je využívanie nielen vizuálneho efektu, ale zapojenie „do akcie“ aj ďalších zmyslov. Pravda, neskôr, v dobách nelegálnych akcií, prišiel na rad aj interiér, byty.

Výstava je rozčlenená do štyroch blokov, pravda, ani tu neplatí absolútne „škatuľkovanie“ a dochádza občas k nevyhnutným interferenciám či paralelám. Prvý blok patrí tvorbe priekopníkov akčného umenia, časovo spadajúcej do polovice 60. rokov (J. Želibská, J. Koller, P. Bartoš, V. Popovič, M. Urbásek).

V druhom bloku (obdobie začiatku 70. rokov a nástupu normalizácie) sa predstavujú autori, z ktorých väčšina je známa aj z legendárneho 1. otvoreného ateliéru u Ruda Sikoru na Tehelnej ulici (M. Adamčiak, R. Cyprich, V. Kordoš, M. Krén, M. Mudroch, V. Jakubík, D. Tóth, M. Kern, J. Bartusz, I. Kalný, Ľ. Lauffová, O. Laubert). Krátky čas tvorivej slobody vystriedala normalizácia, a tak všetky akcie mali charakter súkromných stretnutí ľudí, ktorí si mohli navzájom dôverovať.

Tretia časť výstavy približuje obdobie 70. a 80. rokov, typické narastajúcou dezilúziou, čo sa v tvorbe akčných umelcov prejavovalo čoraz viac aj politicko-spoločenským podtextom (P. Meluzin, Ľ. Ďurček, V. Havrilla, J. Budaj a trio L. Pagáč, V. Oravec a M. Pagáč - P.O.P.).

Záverečný blok zachytáva najmä záver 80. rokov s predtuchou pádu totalitného režimu. V akčnom umení je toto obdobie okrem uvoľňujúcej sa atmosféry typické nástupom nových multimediálnych trendov (M. Murin, J. R. Juhász, Štúdio Erté, P. Rónai, P. Kalmus, I. Hrmo, Ľ. Stacho, L. Snopko, M. Bútora, O. Laubert).


http://www.part.cz/part/buxus/generate_page.php3?page_id=3362

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/umenie-akcie-v-esterhazyho-palaci-sng.html?page_id=9440Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár