Uterus

Naša práca vychádza zo slova Matrix- vnútorný priestor bunky vyplnený hlavne DNA
Interaktívna inštalácia predstavuje abstraktný priestor, platformu vhodnú pre vznik nového života.
Divák počítačovou myšou iniciuje jeho vznik a tým akoby sa hackol do prírodného systému.
Výsledný organizmus nechápeme teda ako konkrétnu hmotu, dôležitý je skôr jeho prchavý pohyb, charakteristický prejav života ako takého.

Michal Huštaty a Mária Judová
______________________________________________________________

Our work is based on word Matrix- interior of cell filled mainly DNA...
Interactive installation is an abstract space, suitable platform for creation of new life.
Viewer initiates its formation by computer mouse, hack into the natural system.
In that manner the resulting organism is not a specific material, but volatile movement as characteristic expression of life itself.

Michal Hustaty a Maria Judova
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár