Amnézia

Okná do sveta, okná do mysle. Postavy zabudli plniť svoju úlohu v realite, nevedia s ňou nadviazať spojenie, snažia sa v nej existovať, no nevedia sa do nej začleniť a pohnúť, vôbec nevedia čo robiť. Nemožno identifikovať na čo hľadia, čo čakajú, či ide o predzvesť smrti, konca, hľadania túžby.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár