point of view / uhol pohľadu/ 2

Video pozostáva z natočenej expresívnej akcie. V tomto videu sa ja ako hlavná aktérka vyberiem do mesta a budem sa správať ako muž. A to tak že, budem chlípne pozerať na mužov, budem po nich pokrikovať sexuálne narážky, pískať, až sa to bude vrcholiť na obťažovanie. To bude moja reakcia na správanie sa mužov v dnešnej spoločnosti, keď si muži myslia že sa na verejnosti môžu pozerať na ženy ako na nejaké mäso v mäsiarni. Má to ale aj význam spojený s násilím páchaným na ženách, kedy to zväčša má taký istý postup. Začína to psychickou ujmou, sexuálnym zneužívaním až to prejde k fyzickému zraneniu žien.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár