Vyslobodenie/Rescue

Som si samozrejme vedomý toho, že nasledujúce slová budú mnohí chápať ako provokáciu.
Ale nie je to môj zámer. Moja práca znázorňuje postoj cirkvi smerom k ľuďom. Zároveň je to moje vlastné vyrovnávanie sa s postojom k viere ako takej vzhľadom na ambivalentné postoje mojich rodičov, kedy ma síce nútili navštevovať kostol, ale sami túto potrebu neprejavovali, čiže ich dôvody neboli späté s potrebou duchovna.
Podľa môjho názoru cirkev stráca svoj význam. Stáva sa znej “firma“, ktorej ide hlavne o peniaze, o moc, a je často využívaná na politické zámery. Je silno spätá s kresťanskou vierou, ktorá možno duševne pomáha niektorým ľuďom v ťažkých chvíľach, ale je plná nezmyselných, dogmatických tvrdení a je hlavnou zbraňou cirkvi. Týmto sa obracia k ľuďom chrbtom a preto aj ja ku nej.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár