PROCES SMRTI / DEATH PROCESS

Toto dielo je ďalšou prácou v ktorej sa zaoberám smrťou, respektíve jej symbolmi. Existuje veľa tém a problematík na ktoré sa dá reagovať skrz umenie. Smrť sa ale bezkompromisne týka každého z nás. Ja osobne mám z nej strach a priamou konfrontáciou skrz sledovanie jedného z jej symbolov sa snažím vymaniť z tohto strachu a nastaviť tak toto zrkadlo aj každému recipientovi tohto diela. S týmto procesom sledovania som začal v decembri 2015 a s skončí samotnou inštaláciou v júny 2017. Je veľmi dôležité aby sa tento proces respektíve kolobeh od začatia do konca neprerušil inak dielo stratí samotný zmysel.

Cieľom diela je v prvom rade vlastná očista od negatívnych myšlienok spojených so smrťou a prejsť si procesom sledovania niečoho čo je s ňou veľmi silno spojené. S tým spojené poznatky a pohľady chcem zdeliť aj širšiemu publiku skrz umelecké dielo v podobe interaktívnej inštalácie a tým dať možnosť každému účastníkovi diela nahliadnuť do celého „procesu smrti“ a tým sa svojím spôsobom aj očistiť.
Fragmenty smrti v podobe lišaja Smrtihlava v koncepte tejto práce fungujú ako pamäťové schránky. Po dotyku jednotlivých fragmentov sa následne prehrá video ktoré s ním silno súvisí. Jedna z hlavných myšlienok práce je dlhodobé sledovanie kolobehu smrti a života. Tieto videnia budú ukrývať jednotlivé schránky.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár