HRANICA / BOOUNDARY

Hranica medzi analógovým a digitálnym, hranica medzi naturálnym a virtuálnym.
Interaktívna inštalácia ponúka recipientovi uvedomiť si hranicu medzi analógovým a digitálnym svetom prerušením symbolickej hranice z laserových lúčov a následnej interakcie na analógovej fotografií.
Vlastná analógová fotografia s prírodným motívom ponúka aj myšlienku narúšania naturálnej zóny.


The boundary between analogue and digital, the boundary between natural and virtual.
Interactive installation allows the recipient to become aware of the boundary between the analogue and the digital world by interrupting the symbolic boundary of the laser beam and the interaction on the analogue photography.
An analogue photo with a natural theme also offers the idea of disturbing the natural zone.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár