Nemoc moci

Sadrové odliatky rúk parafrázujú gesto za ktorým sa zväčša skrýva úcta lebo znak priateľstva. Už jaskynní ľudia si na pozdrav podávali ruky. Pôvodný zmysel tohto úkonu bolo ukázať, že nie sú ozbrojení. Tím, že ukázali svoju dominantnú, tj. na nosenie zbrane používanú ruku prázdnu, prejavili svoje priateľské úmysly. Ľudská ruka dokáže prenášať odrazy myšlienok a pocitov, vyskytujúcich sa pod hranicou vedomia. V tejto práci sa však zameriavam na polohu gesta samotného využívaného v politike alebo ľuďmi vo vysokom postavení, ktorý majú vplyv na väčšie masy ľudí, alebo sa ho snažia získať. Keďže je verejnosť len vnímateľom samotného aktu nieje schopná rozpoznať do akej miery je toto gesto úprimné. Je gestom, pri ktorom sa nechávajú fotografovať, pôsobí dôveryhodne v očiach širokej verejnosti...
Všetky sadrové odliatky sú identické. Je reakciou na rovnakosť snách tejto sorty ľudí pôsobiť čo najdôveryhodnejšie v očiach verejnosti aj prostredníctvom jednoduchého gesta: podania ruky.




Komentáre

avatar

Ondrej Vozárik: ciste

Jul 12 2010, 18:18

Pridať komentár