EJM

Týmto čestne prehlasujem a potvrdzujem, že nigdy nechcem pokoj od osoby, menovite Matej Myslovič s rodným číslom 900126/6637....Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár