Overwhelmed w/isolation

Pri tvorbe tohto cyklu fotiek som sa inšpirovala pocitmi spôsobenými aktuálnou situáciou. Tvorením na tému izolácia som sa snažila filtrovať svoje úzkostné myšlienky a reagovať na tento pocit oddelenia od bežného chodu života. Pocit žitia v priehľadnej bubline, cez ktorú človek síce sleduje svet a to, čo sa deje okolo neho, vytvára pomyselnú bariéru. Každé dve fotky majú akýsi naratívny charakter a reagujú teda na priestor, vnútorný pocit skľúčenosti a stiesnenosti či sociálne odčleňovanie od blízkych.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár