Veraikon

V mojej práci Veraikon, ktorá vznikla v roku 2008, som sa pokúšal nadviazať na komunikáciu s divákom, ktorý spolupracuje s dielom. Môj autoportrét (fotografia) s rozmerom 100 x 130cm, bol nainštalovaný na stene a mal vzbudzovať dojem spiaceho portrétu. Počítal som s divákom, ktorý bol nutnou podmienkou diela, aby bolo úplné. Divákovi sa po pristúpení a nahliadnutí do označeného otvoru, zachytáva polovica tváre, jeho vlastného autoportrétu, ktorá je snímaná kamerou. Následne je jeho autoportrét premietnutý na fotografiu môjho autoportrétu, kde sa zobrazuje v reálnom čase. Aktér a aj ostatní diváci majú možnosť vnímať okamih, v ktorom sa oživí polovica portrétu. Divákom (autoportrét diváka) sa spiaci objekt oživí (autoportrét autora) a vytvorí nový manipulovaný autoportrét.
Použitá je fotografia (autoportrét autora), ktorá poukazuje na statickosť a nemennosť
v čase, v kontraste s oživením novým interaktívnym médiom v prepojení s divákom.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár