Dialóg

Výpoveď o sebe je vlastne vždy jednou z ďalších možných alternatívnych hypotéz, novým, reštrukturovaným modelom zmyslu. Dôraz kladiem na ilúziu ako podstatu vizuálnosti, v ktorej znova ožíva rozpor medzi statickým a pohyblivým odrazom. V tomto prípade je deformácia zrkadleného obrazu využitá za konkrétnym účelom dosiahnuť moju výpoveď. Zaujíma ma pohľad subjektu do deformujúceho zrkadla a to, ako dívajúci sa doň dešifruje odraz ako vlastný obraz. Video zahŕňa prúdenie nemých dialógov, ktoré majú svoju výpoveď. Ide o komunikáciu v ktorej sa pokúšam hľadať identitu. Vnímam to ako emocionálny popis seba samého v roliach vlastnej identity. Ako druh identity, identít, ktoré si vytvárame.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár