Apokalypsa

V tomto videu som reprezentoval slovo Apokalypsa, ktorá vyjadruje význam slova zánik alebo znovuzrodenie. Poňal som to do mystickej záležitosti, v ktorom sú využité štyri živly: Oheň, voda, vzduch a zem. Hlavnú úlohu zohráva mystik, ktorý kartičkami nájde slovo apokalypsa. Slovo zapáli a pokropí alkoholom a nechá dohorieť. Nožíkom rozbije vajce, ktoré sa uvarí a mystik napokon vajce zje. Myslené je to tak, že apokalypsa súvisí s vajcom ako zánik alebo znovuzrodenie. Tieto všetky hmotne náradia predstavujú štyri živly.
K natočeniu videa som potreboval plech, ktorým som dosiahol štruktúru pozadia. Pohľad kamery bol snímaný z hora, aby som zachytil prácu rúk, ktorá vyjadruje celú ideovú myšlienku. Keďže som chcel obrazne zobraziť štyri živly, musel som nájsť hmotné predmety, ktoré súvisia so živlami. Oheň – zápalky, Voda – alkohol, Vzduch – nožík, Zem – vajce. Mystik teda používa svoje ruky na pohyb a vyjadrenie významu textu na kartičkách. Každá jedna kartička tvorí jedno písmeno. Zápalky, ktoré použije na zapálenie kartičiek. Alkoholom pokropí oheň. Nožík ma na rozbitie vajca a vajce slúži na uvarenie a zjedenie. Má zo sebou aj kapsičku, v ktorej uschováva všetky veci. Jednotlivé predmety však majú viac rôznorodých symbolov, ktoré môžu u každého diváka vytvoriť jeho vlastné interpretácie a predstavy.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár