DAILY MASS

Daily Mass je pseudonaboženský meditačný priestor, ktorý sa snaží dokumentovať obraz spoločnosti v kontexte
jej súčasných spirituálnych a náboženských premien. Prítomnosť je charakteristická
pluralitou vnímania a individualistickými prístupmi. V tomto zmysle sa práca zameriava
na polohu masmédií, ktoré po náboženstve preberajú prorockú funkciu, stavajú sa
atribútom vážnosti a pravdivosti. Ľudský zrak nahrádza optika médií, ktorá ponúka
"vyššie poznanie sveta". Média nám ponúkajú novú reinterpretáciu hodnôt, tém a symbolov
kultúry. Stavajú sa hlavnou proaktívnou zložkou našej spoločnosti. No pravé rôznosť týchto
ambícií, môže ovplyvňovať ich vnímanie / nevnímanie v mysli jednotlivca.

Každý kúsok mozaiky tvorí jedna videostopa vybraného média, ktorá sa pokúša prehovoriť k divákovi.
Videoinštalácia bola umiestnená v improvizovanej "kaplnke" akomsi pseudomeditačnom priestore, v ktorom mal recipient možnosť sa usadiť, stíšiť a pokúsiť sa vnímať jednotlivé fragmenty diela.
Komentáre

avatar

Adam Motýľ: paradnica

Mar 27 2015, 15:24

Pridať komentár