rezonancia

Bakalárska práca poukazuje na všadeprítomnosť zvuku a rezonancie. Rezonancia prebieha vo vnútornej časti vystavených bubnov, v ktorých sú jednotlivo umiestnené reproduktory, do ktorých je analógovým signálom púšťaná zvuková stopa, založená na softvérovo naprogramovanom oscilátore produkujúcom tóny. Výška týchto tónov je nastavená tak, aby sa čo najviac zhodovala s ladením jednotlivých bubnov, čo napomáha k rozochveniu a rozvibrovaniu strunníka, ktorý je súčasťou každého z nich. V inštalácii jeho špecifický šum dostávam do popredia a každému venujem vlastný priestor a čas.
Cieľom inštalácie je vytvoriť ambientné a zároveň rytmické zvukové prostredie. Zároveň ide o zdôraznenie vzťahov medzi súčasťami vystavených nástrojov, medzi nástrojmi v skupine, medzi inštaláciou a priestorom, medzi divákom / poslucháčom a inštaláciou / skladbou. Medzi všetkými týmito dvojicami prebieha istá rezonancia, ktorá ovplyvňuje každého člena dvojice.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár
Rezonancia

V bakalárskej práci sa budem zaoberať rezonanciou a jej využitím v zvukovom umení. Hlavným predmetom bakalárskej práce je vyhľadávať nové
možnosti zvukového prejavu. Rezonancia sa dá v akustike charakterizovať ako prúdenie zvukových vĺn, ktoré dopadajú na telesá
a sú schopné rozozvučiť ďalšie.
Jednotlivé časti nástroja rezonujú sami so sebou, nástroj samotný rezonuje s poslucháčom.
Zameriavam sa na využitie konvenčných hudobných nástrojov v sound-arte, na možnosti transformácie alebo
experimentovania s ich pôvodným zameraním, čo vedie k vzniku nových zvukov, alebo skladieb.
Fyzický kontakt hráča s nástrojom už nemusí byť potrebný.
K hľadaniu týchto možností budem pristupovať viac technicky, no v rámci možností aj hravou formou.
Výsledkom by malo byť vytvorenie audio-objektu, v ktorom sa bude uplatňovať pôsobenie akustickej rezonancie, prípadne sa aj pretavovať
do experimentálnej kompozície.
Praktická časť práce má byť čiastočne prepojená s hlavným životným záujmom autora - bicie a rytmus.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár