Pod povrchom

Je to umenie? Nie je ? Je aj nie je zároveň. To bolo možné zistiť až po otvorení zapačatenej schránky.Mojim zámerom bolo, aby divák strávil nad týmto objektom určitý čas potebný na jeho otvorenie. Prvá veta odkazuje na Schrödingerovú mačku a po otvorení som chcel navodiť Baudrilliardovo simulakrum priestoru.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár