Nekonečný éter

Cieľ : Diplomová práca sa zameriava na skúmanie rôznorodých vizuálnych podnetov vytvárajúcich naše každodenné kultúrne prostredie a zaoberá sa dosahmi neobmedzeného šírenia vizuálnych obrazov na percepciu a (de)formovanie mentálnych a emocionálnych stránok ľudí. Predmetom výskumu je bohaté spektrum imaginatívnych alebo reálnych obrazov analyzovaných v súvislosti s propagandou simulácie tela, sexuality, túžby a priestoru, ktorého výstupom bude konfrontácia inštalácie a fotografií.

Anotácia : Éter môže byť interpretovaný ako hmota, prostriedok anestézy alebo nekonečný priestor, v ktorom prúdia zašifrované posolstvá podvedome ovplyvňujúce racio každého z nás. Sprievodným syndrómom pribúdania obrazov akýchkoľvek foriem, filozofií, alebo obsahov, je aj apatia, s ktorou sú vnímané samotné obrazy alebo sociálna realita, resp. mediálna realita. V diplomovej práci skúmam historické aj súčasne stratégie moci obrazov, ich následné učinky a dopady na život človeka.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár