Každý vidí ako vyzeráš, no málokto cíti, kto skutočne si...