Wind symphony

Interaktívna inštalácia využíva programovací jazyk PureData. Cez webkameru je snímaný obraz, ktorý je premieňaný na hodnoty a tie ovládajú prvky audia a videa. Divák svojím pohybom ruky ponad webkameru dokáže meniť veľkosť týchto hodnôt a vytvárať vizualizáciu ktorá sa mu zobrazuje v reálnom čase a ovládať efekty audia a videa. Účastník si v diele vďaka narušenému obrazu a zvuku ktorý spolu participuje môže nájsť vlastné konotácie a po aktívnom zapojení do inštalácie sa stáva performérom. Softvérovo vytvorený zvuk, charakterovo pripomína vietor, ktorý symbolizuje akýsi príchod prírodnej skazy sa prelína s obrazom na ktorom je vytváraný glitch, obrazová chyba, teda pri istom nadsadení ide o vizuálnu katastrofu. Audio a video opisuje jednu vec, v dvoch rôznych oblastiach vnímania.
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár