Sounds of resistance

Interaktívna zvuková inštalácia ktorá číta rozdielny odpor medzi svojimi súčasťami
a participantom. Následne samotné dáta posiela cez Arduino do programu Pure Data,
ktorý dané hodnoty premieňa na zvuk rôznych intenzít vetra. Čim je divák bližšie, tým
je intenzita vyššia. Pri absentovaní fyzického pohybu rezonuje jemný zvuk vetra ktorý
vychádza z hodnôt odporu nachádzajúceho sa v samotnej inštalácii. Intenzita vetra sa
v meteorológii premieňa na dáta a tie nás následne informujú o jeho špecifikách.
Inštalácia Sounds of resistance funguje na inverznom princípe, kedy dáta vytvárajú
samotný vietor. Svojou intervenciou do priestoru vytvára interaktívny experimentálny
hudobný nástroj.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár