Differences

Differences je zamerané na snímanie výškového rozdielu medzi participientmi. V momente keď účastník prejde, je od snímaná vzdialenosť od jeho najvyššieho bodu po senzor, ktorý je umiestnený priamo nad ním. Hodnoty senzoru sú posielané do programu PureData, kde sa podľa nich určuje výška hlasitosti. Čím je participient vyšší, tým je hlasitosť nižšia a opačne. Rozdielna výška ľudí ovplyvňuje zrak formou ich uhla pohľadu a preto pomocou tejto práce je sledované vnímanie zvuku na základe taktiež rozdielnej výšky. Dáta zo senzoru číta program napísaný pomocou arduina a následne ich posiela do programu PureData kde pomocou napísaného programu, ich dokáže čítať a vytvára abstraktný zvuk ktorého hlasitosť je
ovplyvnená práve reálnymi hodnotami.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár