ĎAKUJEME

Reinštalácia interaktívnej inštalácie poukazujúcej na november 1989 a jeho dôležitosť v kontexte súčasnej demokratickej spoločnosti, ktorá bola umiestnená 17. novembra 2019 počas spomienkového zhormaždenia ku 30. výročiu Nežnej revolúcie na Námesti SNP v Banskej Bystrici. Svojou intervenciou vo verejnom priestore vytvárala symbolickú bránu/zárubňu, na ktorej už samotné dvere absentujú. Po prejdení cez inštaláciu ľudia započujú zvuk odkázajúci na Nežnú revolúciu, ktorý im dáva pocit vďaky a nádeje, ale zároveň dáva do pozornosti dôležitosť otvorených dverí a ich podstatu. To, že dvere už boli otvorené pred 30 rokmi neznamená, že v budúcnosti sa nemôžu opäť zatvoriť.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár