Censored

Dielo poukazuje na cenzúru, ktorá je aj v súčasnosti prítomná v množstve krajín a odvetí. Cenzúra býva často podceňovaná a na jej výskyt a problematiku sa nekladie dostatočná pozornosť. Nestačí len cenzúru nevytvárať, ale taktiež pri jej výskyte nezatvárať oči a otvorene o nej rozprávať. Práve dielo by malo v participientovi navodiť pocit cenzúry, nakoľko to čo môže povedať ostatným cez objekt do širšieho okolia je narušené a cenzurované. Moment participácie zanecháva na divákovi vnútorný dojem, kedy boli jeho vlastné myšlienky a pocity narušené a zároveň odosiela informáciu o cenzúre ostatným divákom. Objekt diváka povyšuje na post-autora diela.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár