Pervasive world / Pervazívny svet

Projekt Bakalárskej práce.
Cieľom Bakalárskej práce je skúmať vzťah a možnosti využitia virtuálneho priestoru vo fyzickom priestore v rámci jazyka počítačových hier a súčasného vizuálneho umenia. Pomocou vizuálneho interaktívneho diela nájsť spôsob ako reflektovať ilúzie súčasnej spoločnosti vo fiktívnom priestore a zvládnuť to na technologickej úrovni, ktorá bude dostatočne zrozumiteľná pre diváka.

Ako nosnú tému bakalárskej práce som zvolil riešenie témy odpadu a reflektovanie ľudských ilúzií v spoločnosti a konzumu. Počítačová hra je rozdelená na 2 svety / 2 levely. Ten digitálny a ten reálny. Tak isto ako v tom reálnom tak aj v digitálnom sa stretávame aj s mediálnym odpadom ktorý sa tu neobmedzene generuje. Ten som zobrazil práve v prvom digitálnom svete prostredníctvom generujúcich sa odpadových krabíc ktoré ústia nevedno kam. Divák tak môže nazerať na dielo pasívne a bez aktivity alebo príjme výzvu diela či už zo zvedavosti a vykročí z ležernej zóny. Začne konať a skúmať prostredie prípadne si klásť otázku kam ten odpad vedie. Môže konať aktívne alebo slovne. A však slová len generujú ďalší odpad ale samotná hra hráčovi tento fakt nevysvetľuje nakoľko to záleží na jeho výzkumu. Ak hráčova aktivita bude úspešná. Dostane sa do druhého levelu. Ocitne sa na ostrove v pozícií malého bágra a plnom krabíc pochádzajúcich z mediálneho konzumného sveta, ktoré reflektujú dôsledok mediálneho odpadu a ležernosti (šak to niekto za nás vyrieši). Hráč je tak nútený začať upratovať odpad a presúvať ho do mora. Ten však sa konzistentne generuje a len presúva na iné miesto kde postupom času sa akumuluje nový odpadový ostrov.

Týmto spôsobom sa snažím v hráčovi vyvolať pocity frustrácie nezmyselnosti a neriešiteľnosti problému. Nechávam ho vykonávať sizyfoskú prácu, ktorá nikam nevedie a je nezmyselná. Tento typ práce môžeme nájsť aj u Nás na Slovensku vo vodnej nádrži Ružín. Prácou sa tak tiež nesnažím hľadať riešenie na danú problematiku ale len poukazujem. V hráčovi vyvolávam pocit zamyslenia sa nad danou problematikou.

Odkaz na videozáznam z inštalácie: https://www.youtube.com/watch?v=GEudyMh1AG4Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Pervasive world / Pervazívny svet

Projekt Bakalárskej práce.
Cieľom Bakalárskej práce je skúmať vzťah a možnosti využitia virtuálneho priestoru vo fyzickom priestore v rámci jazyka počítačových hier a súčasného vizuálneho umenia. Pomocou vizuálneho interaktívneho diela nájsť spôsob ako reflektovať ilúzie súčasnej spoločnosti vo fiktívnom priestore a zvládnuť to na technologickej úrovni, ktorá bude dostatočne zrozumiteľná pre diváka.

Ako nosnú tému bakalárskej práce som zvolil riešenie témy odpadu a reflektovanie ľudských ilúzií v spoločnosti a konzumu. Počítačová hra je rozdelená na 2 svety / 2 levely. Ten digitálny a ten reálny. Tak isto ako v tom reálnom tak aj v digitálnom sa stretávame aj s mediálnym odpadom ktorý sa tu neobmedzene generuje. Ten som zobrazil práve v prvom digitálnom svete prostredníctvom generujúcich sa odpadových krabíc ktoré ústia nevedno kam. Divák tak môže nazerať na dielo pasívne a bez aktivity alebo príjme výzvu diela či už zo zvedavosti a vykročí z ležernej zóny. Začne konať a skúmať prostredie prípadne si klásť otázku kam ten odpad vedie. Môže konať aktívne alebo slovne. A však slová len generujú ďalší odpad ale samotná hra hráčovi tento fakt nevysvetľuje nakoľko to záleží na jeho výzkumu. Ak hráčova aktivita bude úspešná. Dostane sa do druhého levelu. Ocitne sa na ostrove v pozícií malého bágra a plnom krabíc pochádzajúcich z mediálneho konzumného sveta, ktoré reflektujú dôsledok mediálneho odpadu a ležernosti (šak to niekto za nás vyrieši). Hráč je tak nútený začať upratovať odpad a presúvať ho do mora. Ten však sa konzistentne generuje a len presúva na iné miesto kde postupom času sa akumuluje nový odpadový ostrov.

Týmto spôsobom sa snažím v hráčovi vyvolať pocity frustrácie nezmyselnosti a neriešiteľnosti problému. Nechávam ho vykonávať sizyfoskú prácu, ktorá nikam nevedie a je nezmyselná. Tento typ práce môžeme nájsť aj u Nás na Slovensku vo vodnej nádrži Ružín. Prácou sa tak tiež nesnažím hľadať riešenie na danú problematiku ale len poukazujem. V hráčovi vyvolávam pocit zamyslenia sa nad danou problematikou.

Odkaz na videozáznam z inštalácie: https://www.youtube.com/watch?v=GEudyMh1AG4Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár