THEATRE 4 bacon

Videoexperiment odkazujúci na dielo filozofa Francisa Bacona (1561-1626) "Nové Organon" (1620), kde predstavuje novú metódu spoľahlivého a správneho poznania. V prvom kroku tejto metódy kritizuje tzv. idoly, ktorými rozumie prekážky a predsudky, ktoré nám znemožňujú pravdivé poznanie. Francis Bacon rozoznáva štyri idoly, ktoré vo videoaninácii predstavujú 4 pokrmy: idoly kmeňa, idoly jaskyne, idoly trhu, idoly divadla. Idoly divadla, ktoré komentuje videoexperiment "THEATRE 4 bacon - DIVADLO pre slaninu", sa zakladajú na nekritickom preberaní názorov autorít. Ide o situáciu, keď učenci pasívne reprodukujú názory "klasikov", študenti postoje pedagógov. Všetko sa následne nemetodicky odohráva a mieša v jednej kuchyni. Na ozdravenie poznania (aj umeleckého) je nevyhnutné eliminovať hlavne idoly divadla, a to tak, že panvica so slaninou "kuchára vlastného úsudku" ostane bez vonkajšieho povýšeného zásahu.
Tak môže byť "kuchár vlastného úsudku" spokojný.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár