TESCO ErGO SUM

Práca, ktorá je akciou a intervenciou, má dve
roviny. Prvou je recyklácia plastového spotrebného tovaru, druhou je zanechanie autorovej ego stopy v podobe mikroflóry ústnej dutiny, ktorá bola tiež “recyklovaná” vo forme autorom použitých (2005-2010) zubných kefiek. Kompletné EKO/EGO dentálne balenie bolo v duchu "TESCO ErGO SUM" infiltrované do spomenutého obchodného reťazca v piatich slovenských mestách, v mestách autorovho najčastejšieho výskytu. Balenie obsahuje aj obrazovú ego prílohu, t.j. panoramatický RTG snímok autorovho chrupu.

predmet: Kresba IV.
téma: EKO/EGO stopa

(fotodokument z BA sa žial nepodarilo zachytiť)Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár