Televidiot

Túto závislosť je možné definovať ako neschopnosť, fyzickú či psychickú, zniesť nedostatok média, ktorého prijímanie pociťujeme ako nevyhnutnosť. Ako znaky závislosti od média môžeme definovať buď zúženie sledovanej programovej skladby vyslovene len na nejaké stanice, druh programov, alebo sledovanie televízie ako prostriedku vyplnenia času bez vyhľadávania konkrétnych druhov programov.
Programovaný televidiot tak vyhľadáva sen, ktorý končí zádušnou omšou.

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár