SLOVAK RE-PUBLIC

Verejný život a priestor chápeme ako kulisu pod verejnými svetlami a plochami, okolo ktorej sa premiestňujeme za svojimi súkromnými životmi do súkromných priestorov. Do izieb a miestností. Život je reťazou takýchto súkromných kvádrov, ktoré vypĺňame sebou a ľuďmi, ktorých v kvádrovom priváte chceme mať. Okolo našich kulís sa však premiestňujú aj takí, ktorým je verejný život a priestor zároveň aj súkromným. Bezdomoví obojživelníci.

Keďže my veci verejné chápeme, ale ich nežijeme, neprídeme s nimi do osobného kontaktu.

Verejný život žijeme v priestore až počas hraničných situácií, do ktorých sa obojživelníci chtiac-nechtiac dostávajú. Stávame sa verejnými a oni nanovo verejnými osobami, tak ako muž na dopravnej komunikácii – Slovák nanovo verejný / Slovak re-public.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár