PreTLAK

PreTLAKové bytie v preTLAKovej spoločnosti, kde pre tlak niet priestoru na žitie. Malé konzervy s červenou hmotou, aj také býva naše prežitie.Pop-art video.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár