MEDLEY chloride Score

A musical score, which was created by the transcription of the swimmer’s arms with individual styles. This forms a sport score of all the swimming styles, the body music of the swimmer, which is done in time periods. These times are inevitable to maintain the rhythm in the music- acoustic rhythm as well as when doing professional swimming- hydrodynamic rhythm.

butterfly - 7 (time/second)
backstroke - 9,5 (time/second)
breaststroke - 8 (time/second)
freestyle - 5 (time/second)


Polohovková chlórová partitúra. Notový zápis, ktorý vznikol prepisom grafov pohybu paží plavca pri jednotlivých štýloch.
Vzniká tak športová partitúra všetkých plaveckých spôsobov, hudba tela plavca, ktorá sa realizuje v dobách. Tieto doby sú pritom nevyhnutné pre zachovanie rytmusu tak v hudbe - akustický r., ako aj pri vrcholovom plávaní - hydrodynamický rytmus.

motýlik - 7 (doba/sekunda)
znak - 9,5 (doba/sekunda)
prsia - 8 (doba/sekunda)
kraul - 5 (doba/sekunda)Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár