Media press / Mediálny tlak

"Media bench press" sa prejavuje v kultúrnom priemysle, čo svojou všadeprítomnosťou v masmédiách neskorokapitalistickej spoločnosti korumpuje zmyslovosť subjektov, predhráva im šťastie a opäť ujarmuje to, čo sa v nich, akokoľvek potlačene a neuroticky zakrpatene, prejavuje. Masmédiá podriaďujú estetično princípu komercie. Sú to plánovite vyrobené produkty, zamerané celkom na štruktúru potrieb indivíduí, pričom táto štruktúra je vykorisťovaná a amputovaná.
Tak realizácia štastia zostáva iba v horizontálnej polohe mediálneho tlaku.
Komentáre

avatar

-: pressure

Jun 01 2010, 20:51
avatar

Mário Kastelovič: press!

Nov 26 2012, 23:02

Pridať komentár