MADA(DA) music

Dadaistická symfónia, ktorá má podnietiť diváka k predstavám o zvuku. Projekt čisto vizuálnou formou upriamuje pozornosť na efemérnosť mechanického vlnenia a jeho participácie s telom umelca - ako látkou či hmotou.

V projekte išlo o separáciu či odtrhnutie zvuku od pohybu, ktorý ho v spojení s hud. nástrojom generuje. Divák mohol zvuk vnímať pred výkladom iba v slúchadlách - až vtedy sa stával aj poslucháčom. "Pohybové vlnenia" troch aktérok, ktoré hru na violončelá verne imitovali, presne korešpondovali s reprodukovaným zvukom (ich naštudované skladby).

Účinkovali:
Jana Ivanecká / vioNONčelo
Mária Varhoľáková / vioNONčelo
Ľudmila Szatványiová / vioNONčelo

USE THE CITY 2013 Košice / Hudba v meste
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár