Lap_top

Práca balancuje medzi dvoma rovinami identifikácie človeka. A to ako pozorovateľa, a ako ľudského média stotožnievajúceho sa s vnímaným svetom, obrazom. Primárne vnímaný obraz je bez akéhokoľvek zásahu pozorovateľa, bez nejakého emocionálneho, alebo ľudského vkladu, čím sa preňho stáva často neprijateľným, fádnym, až ubíjajúcim. Východiskom pre neuspokojeného pozorovateľa je práca s týmto nadobudnutým obrazom. Stáva sa tak sám médiom, ktoré prijíma, subjektívne spracováva a opäť ponúka obraz, ktorý však už korešponduje s jeho vlastnými potrebami, s jeho potrebou identifikácie sa s obrazom. Sekundárnym obrazom. Ten sa ale stáva primárnym vo chvíli, keď ho začne prijímať nový pozorovateľ.
V prípade tejto práce paradoxne médium (autor) využíva nové médium (laptop), čím sa snaží ešte viac uchopiť spracovávanú tému. Taktiež si pomáha malou fonetickou hračkou, pretože lapiť niekomu top sa dá aj laptopom, čo má za dôsledok export nového obrazu. Krajšieho.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár