Klement [got walled]

Ak šlo o socialistický realizmus "iba" detskými očami, tak nečudo, že bariérového materiálu, v dnes už odrastenom človeku, ani nie je dosť. Avšak ešte pár tehál zo Zlína (niekdajší Gottwaldov) a Klemo bude patriť minulosti.

V kátkom inscenovanom videodokumente sa autor opäť ocitá na autentických miestach, na ktorým bol ako dieťa v ideovej spoločnosti Klementa Gottwalda - byt na Gottwaldovej ulici v PO, ZŠ Gottwaldova v PO. Symbolika vládnucej robotníckej triedy je prítomná v pracovnom náradí - fúrik, ktorý je akousi metaforou káry, ktorú si autor pred sebou neustále tlačí v podobe nezabudnuteľných spomienok.

http://www.azyl.sme.sk/Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár