HC felicitation

Nemožno pochybovať o tom, že hodnoty obsiahnuté v oblasti športu majú význam i v širšom kontexte života človeka a spoločnosti. No ani o tom, že hodnoty prítomné v ľadovom hokeji tiež niečo vypovedajú i o kultúrnych hodnotách a kultúrnych potrebách spoločnosti, v ktorej sa zrodil, alebo v ktorej má miesto. "Klubové fandenie" je nielen špecifickým druhom (formou) aktivity človeka, ale aj významným sociálnym a kultúrnym fenoménom. Ako špecifický druh aktivity je jednou z možných foriem, spôsobov sebarealizácie a sebaafirmácie človeka a jeho schopností. Zahŕňa v sebe potenciál, ktorý predstavuje, resp. vytvára priestor pre uplatnenie i rozvoj individuálnych, osobnostných ako i sociálnych (rodinných - otec/syn) hodnôt. Súčasne je i významným sociálnym fenoménom a súčasťou novodobej "Hard Core" kultúry, ktorá sa prejavuje v kontexte dvoch vrcholov sezóny 2010. Oslava titulu pre HC Košice a oslava synových narodenín, obe v apríli 2010 paralelným "HC" blahoprianím.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár