AU____dimax brid(g)e

Kontrastívna fikcia.

02:22:02 trvajúci audiovizuálny most medzi protestujúcimi rakúskymi študentmi v posluchárni Viedenskej univerzity (Auditorium maximum / Audimax) a auditóriom Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktoré na fiktívny protest z rovnakých pohnútok vyprázdnili všetci jej študenti.
Príbuznosť problémov vysokého školstva v oboch krajinách uchopili jeho poslucháči po svojom.
Ani jedno revolučné gesto však nepožiadalo revolúciu o jej vznešenú ruku.
Ostala zatiaľ iba ohrdnutou nevestou.

Found footage video + videoprojekcia na kombinovanú plochu.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár