ARTOSTATIK

Vztlaková sila Artostatická - F(VZA)
hustota umeleckého plávania - pup
objem - V
gravitácia - g
kvapalina - k
teleso / iba umelecky plávajúce - t


"Umelecky plávajúce teleso" - t, ktoré nie je len tuhým telesom, keďže má aj výtvarný rozmer, sa po ponorení do kvapaliny následne ocitá mimo nej, nad jej hladinou, čím presahuje účinok vztlakovej hydrostatickej sily. Na toto teleso pôsobí "Vztlaková sila Artostatická", keď teleso v kvapaline neklesá ako v prípade
(pt>pk), nevznáša sa ako v prípade (pt=pk), nepláva ako v prípade (pt<pk), lebo pre "Umelecky plávajúce teleso" platí (pup>pt<pk). Čím je teda "hustota
umeleckého plávania" vo vzťahu voči hustote tohto telesa väčšia a stále platí, že pt<pk, tým je "Umelecky plávajúce teleso" vyššie nad kvapalinou, nad jej hladinou.
Nadobúda tak status umeleckého diela. Čím je výška bieleho podstavca väčšia, tým priamo úmerne stúpa aj umelecká hodnota tohto telesa.

F(VZA) = V.pup.g
_____________________________________________________
predmet: Foto a iné média V.
téma: autoportrétKomentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár