ANOMAL PLANET [cele: zle]

Anomálne vstupy do diverzifikovaných biotopov, kde životno-priestorovým prienikom ich prirodzených prostredí by mohla byť vodná hladina. By mohla byť... . Oba živočíšne druhy (Miro z Nitry, Pstruhy dúhové z Billy) sa na nej míňajú, pretože sú inscenovane deportované do anomálnej izolácie, do igelitových biotopov.Performancia a inštalácia / Mestský park / City Art Fest / Nitra 2009.Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár