100 m2 breaststroke

Curator: Zuzana Pacáková
Venue: Bunker – Nitra Gallery, Župné námestie 3, Nitra, Slovakia
www.nitrianskagaleria.sk

ACCESS TO THE POOL AND OPENING ONLY IN A SWIMSUIT!
« Then you took me into the bowels of the swimming hall and there you asked me take my swimsuit off ... »
The exhibition project 100 m2 Breaststroke is the first solo exhibition of Mário Kastelovič. Since several years, he devotes himself to the theme of sports and gradually reveals many problems associated with it. As a former top athlete, he is inspired by his own experiences that he uses as starting blocks and figurative bonds of his artworks.
This time, the author reaches for one of his most intimate childhood memories – when he was eight, he was sexually molested by a swim coach in a certain Physical Education Union in Košice. Today, 25 years later, he comes to terms with this daunting experience on an area of 100 m2 by a series of artistic actions that are directly linked to the still vivid memories of the men's locker room.
After some time, Mário Kastelovič asks questions he already once addressed himself, and based on subjective feelings, he generalizes and processes them to wider social issues such as pedophilia, human sexuality, and pornography in the sports culture. The main narrative backbone of the project is the artistically conceived letter – a confession (or response?) addressed to the coach, who is also the only direct witness to this paraphilic act.
_____________________________________________________
VSTUP NA BAZÉN A VERNISÁŽ IBA V PLAVKÁCH!
« Potom ste ma zobrali do útrob plavárne a tam poprosili, či by som si mohol vyzliecť plavky... »
Výstavný projekt 100 m2 prsia je prvou samostatnou výstavou Mária Kasteloviča, ktorý sa už niekoľko rokov venuje téme športu a postupne odkrýva mnohé s ňou súvisiace problematiky. Ako bývalý vrcholový športovec vychádza z vlastných skúseností a zážitkov, ktoré sú akýmsi štartovacím blokom a figuratívnym spojivom jeho tvorby.
Tento krát autor siahol po jednej zo svojich najintímnejších detských spomienok – keď ho ako osemročného chlapca sexuálne obťažoval tréner plávania v istej Telovýchovnej jednote v Košiciach. S touto neľahkou skúsenosťou sa dnes, o 25 rokov neskôr – na ploche 100 m2, vyrovnáva prostredníctvom série umeleckých akcií, ktoré priamo nadväzujú na stále živé spomienky z mužskej plavárenskej šatne.
Mário Kastelovič si s odstupom času kladie jemu už raz adresované otázky a na základe subjektívnych pocitov ich generalizuje a spracováva do širších spoločenských tém ako pedofília, ľudská sexualita, či pornografia v kultúre športu. Hlavným naratívnym pilierom projektu je výtvarne spracovaný list – spoveď (alebo odpoveď?), adresovaný trénerovi, ktorý je zároveň jediným priamym svedkom tohto parafilného skutku.

http://nitra.sme.sk/c/6488005/autora-vystavy-sexualne-obtazoval-trener-plavania.html

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2012/cislo-32/dvojboj-v-nitre.html                             
Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár